ประธานประเทศยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติอนุมัติให้นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(VOVWORLD) -ในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 11 สมัยที่ 14 ที่มีขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 1 เมษายน บรรดาผู้แทนได้เห็นพ้องลงคะแนนเลือกรองประธานสภาแห่งชาติคนใหม่

นาย เจิ่นแทงเหมิน สมาชิกกรมการเมือง ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม นาย เหงวียนคักดิ๋ง สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดแค้งหว่าและนาย เหงวียนดึ๊กหาย สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคและหัวหน้าคณะกรรมาธิการการเงินและงบประมาณของสภาแห่งชาติได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาแห่งชาติแทนนางต่องถิฟ้อง นาย อวงจูลิวและนาย ฝุ่งก๊วกเหียนที่เพิ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  

ในบ่ายวันเดียวกัน ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติอนุมัติให้นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกพ้นจากตำแหน่งตามวาระ หลังจากนั้น บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติจะหารือตามหน่วยเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว ส่วนในเช้าวันที่ 2 เมษายน คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติจะรายงานผลการหารือตามหน่วยเกี่ยวกับการให้นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกพ้นจากตำแหน่งตามวาระต่อสภาแห่งชาติ ต่อจากนั้น สภาแห่งชาติจะลงคะแนนลับเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว

ในวาระปี 2016 -2021 นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกและรัฐบาลได้สร้างนิมิตหมายในการนำเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายเพื่อประสบผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจ-สังคม รัฐบาลได้เน้นจัดทำและปรับปรุงกลไกลและนโยบายให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนา แก้ไขอุปสรรคให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการ โดยเฉพาะ เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 

ในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 11 สมัยที่ 14 ที่มีขึ้นวันที่ 1 เมษายน  สภาแห่งชาติยังหารือเกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติงานตามวาระ 2016 -2020 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  รับฟังรายงานเกี่ยวกับจำนวนผู้แทนสภาประชาชนกรุงฮานอยในช่วงปี 2021 -2026.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด