ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกเป็นประธานการประชุมระดับสูงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 19 เมษายน ตามเวลาเวียดนาม ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกได้เป็นประธานการประชุมระดับสูงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งนี่เป็นกิจกรรมการทูตพหุภาคีครั้งแรกที่นายเหงวียนซวนฟุกเป็นประธานในฐานะเป็นประธานประเทศเวียดนาม 
ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกเป็นประธานการประชุมระดับสูงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ - ảnh 1ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกได้เป็นประธานการประชุมระดับสูงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

หัวข้อของการประชุมคือ “ขยายความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติกับองค์การในภูมิภาคในการเสริมสร้างความไว้วางใจและการสนทนาในการป้องกันและแก้ไขการปะทะ” นาย ดั่งหว่างยาง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เผยว่า นี่คือหัวข้อที่สำคัญ ครอบคลุมและสะท้อนบทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะ สงคราม รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

การจัดการหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อความสำเร็จของปีประธานอาเซียน 2020 ความคิดริเริ่มและผลการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติเมื่อเดือนมกราคมปี 2020 ที่เวียดนามเป็นประธาน อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบของอาเซียน บทบาทสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 และประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประจำเดือนเมษายน นาย ดั่งหว่างยาง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ยืนยันว่า“หนึ่งคือสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพระหว่างสหประชาชาติกับองค์การต่างๆในภูมิภาคในการป้องกันและแก้ไขการปะทะ ซึ่งองค์การต่างๆในภูมิภาคและประเทศสมาชิกต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค สองคือ มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะที่ดีที่สุดคือการให้ความเคารพกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากล โดยเฉพาะการให้ความเคารพเอกราช อธิปไตย การไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องได้รับการสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการสร้างความไว้วางใจ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งผ่านการสนทนาและมาตรการสันติภาพ ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้กำลัง สามคือต้องแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยพัฒนาเพราะนี่เป็นต้นเหตุของการปะทะเนื่องจากสันติภาพและการพัฒนาเป็นปัจจัยที่สนับสนุนกัน ดังนั้น นอกจากแก้ไขปัญหาความมั่นคง สหประชาชาติและองค์การในภูมิภาคต้องมีวิธีการเข้าถึงอย่างสมบูรณ์และให้ความสนใจต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกประเทศและภูมิภาค”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด