ประธานประเทศ เหงียนซวนฟุ๊ก มอบเหรียญอิสริยาภรณ์วีรชนแรงงานและเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชให้แก่นักวิทยาศาสตร์ต่างๆ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 22 เมษายน ณ กรุงฮานอย ประธานประเทศ เหงียนซวนฟุ๊ก ได้มอบเหรียญอิสริยาภรณ์วีรชนแรงงานให้แก่ศ. หวูเตวียนหว่าง ผู้ล่วงลับและศ. หว่างเจือง พร้อมทั้งมอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้น 3 ให้แก่นักวิทยาศาสตร์อีก 3 คนที่ได้มีส่วนร่วมต่อประเทศในด้านต่างๆ
ประธานประเทศ เหงียนซวนฟุ๊ก มอบเหรียญอิสริยาภรณ์วีรชนแรงงานและเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชให้แก่นักวิทยาศาสตร์ต่างๆ - ảnh 1ประธานประเทศ เหงียนซวนฟุ๊ก มอบเหรียญอิสริยาภรณ์วีรชนแรงงานและเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชให้แก่นักวิทยาศาสตร์ต่างๆ

ในนามของผู้นำพรรคและรัฐเวียดนาม ประธานประเทศ เหงียนซวนฟุ๊ก ได้ชื่นชมส่วนร่วมของนักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า สหพันธ์สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามจะเป็นศูนย์กลางแห่งการพบปะของนักวิทยาศาสตร์เวียดนามเพื่อสามัคคีและร่วมกันพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของเวียดนามเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายพัฒนานำประเทศเวียดนามเป็นประเทศพัฒนาและมีรายได้สูงภายในปี 2045 “ผมขอเรียกร้องให้ทางสหพันธ์ฯปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพของแหล่งบุคลากร ดึงดูดผู้ที่มีทักษะความสามารถ ผลักดันการพัฒนานวัตกรรม ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ ระดมและส่งเสริมความสามัคคีปัญญาชนภายในประเทศและชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอุทิศ ความสามารถในด้านนวัตกรรม มีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์ประเทศ เป็นฝ่ายรุกให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำและเสริมสร้างกลไก นโยบายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของแถวขบวนปัญญาชนเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด