ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุก เป็นประธานการประชุมเพื่อประเมินการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรม 2018

(VOVWORLD) -ก่อนหน้านี้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมปี2007   ประธานประเทศได้ทำการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม 7 ครั้งในโอกาสวันหยุดสำคัญและเหตุการณ์สำคัญของประเทศ หลังจากใช้กฎหมายมา 10 ปีจำนวนผู้ที่ได้รับนโยบายนิรโทษกรรมมีมากกว่า 87,000 คน
ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุก เป็นประธานการประชุมเพื่อประเมินการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรม 2018 - ảnh 1

ในช่วงบ่ายวันที่ 4 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอยประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมปี 2018 ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของพรรค และรัฐที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ของระบอบการปกครอง มีความสำคัญทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการทูต การนิรโทษกรรมเป็นการยืนยันนโยบายแห่งการอภัยโทษพิเศษของพรรคและรัฐสำหรับผู้ต้องขังที่มีผลดีในการฝึกอบรม การทำงานและการมุ่งมั่นเพื่อการปรับตัว ประธานประเทศเสนอให้กระทรวงความมั่นคงทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อพรรคและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม ซึ่งควรนำประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัตินโยบายนี้มาใช้ พร้อมกับการยืนยันว่าการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแสดงให้เห็นถึงทิศทางของการสร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิยมของเวียดนาม การปฏิบัตินโยบายนิรโทษกรรมต้องเป็นไปตามกระบวนการที่เข้มงวดและโปร่งใส ถูกต้องตามหลักกฎหมาย.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด