ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินประชุมกับผู้บริหารจังหวัดดั๊กลั๊ก

(VOVWORLD) - วันที่ 14 มกราคม ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินและคณะปฏิบัติงานของสภาแห่งชาติได้ประชุมกับผู้บริหารจังหวัดดั๊กลั๊ก 
ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินประชุมกับผู้บริหารจังหวัดดั๊กลั๊ก - ảnh 1 ภาพการประชุม

ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้กำชับให้ทางการจังหวัดฯมีมาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน อนุรักษ์ป่า ส่งเสริมการบริการ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรม และการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นต่างๆในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน วางแผนการพัฒนาเมืองบวนมาถวดให้เป็นเมืองที่สำคัญของเขตที่ราบสูงเตยเงวียน เป็นเมืองอัจฉริยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีเอกลักษณ์วัฒนธรรม ระดมแหล่งพลังต่างๆในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและการปฏิรูประเบียบราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลเอาใจใส่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในเขตทุรกันดาร เขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเขตที่ยากจนในโอกาสต้อนรับตรุษเต๊ตและชี้ชัดว่า“ต้องแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆและระหว่างผู้ที่ไม่นับถือศาสนากับผู้ที่นับถือศาสนา เสริมสร้างความสามัคคีในเขตชุมชนและหมู่บ้าน ไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีฉกฉวยโอกาสต่างๆเพื่อยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก ประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่ได้รับการนับถือและผู้ที่มีสมณศักดิ์เพื่อประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาแก่ประชาชนและผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆ”

ในวันเดียวกัน ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้ไปอวยพรตรุษเต๊ตเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดดั๊กลั๊กและกองบัญชาการทหารชายแดนในอำเภอบวนโดน โดยได้ชี้ชัดว่า "พรรคสาขากองบัญชาการทหารชายแดนจังหวัดฯต้องทำความเข้าใจแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐ สนธิสัญญาและข้อกำหนดเกี่ยวกับชายแดน รวมถึงสนธิสัญญาการปักปันและปักหลักพรมแดนร้อยละ 84 ระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา ซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาทั้ง 2 ประเทศ เกาะติดสถานการณ์ เป็นฝ่ายรุกในการให้คำปรึกษาและเสนอนโยบายต่างๆเพื่อแก้ไขสภาวการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น"

โอกาสนี้ ประธานสภาแห่งชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและกีฬา ไปเยือนสถานีอนามัยและมอบโคพันธุ์ให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด