ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินอวยพรคณะกรรมการสามัคคีคริสตศาสนาเวียดนามในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส

(VOVWORLD) - ในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสปี 2019 เมื่อบ่ายวันที่ 19 ธันวาคม นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้ไปอวยพรคณะกรรมการสามัคคีคริสตศาสนาเวียดนาม 
ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินอวยพรคณะกรรมการสามัคคีคริสตศาสนาเวียดนามในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส - ảnh 1 ภาพการพบปะ

ในการนี้ นาง เหงวียนถิกิมเงินได้ยืนยันว่า นโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของพรรคและรัฐคือให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนา สภาแห่งชาติได้ประกาศใช้กฎหมายความเลื่อมใสและศาสนา ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่องค์การศาสนาในการประกอบศาสนกิจตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า คณะกรรมการสามัคคีคริสตศาสนาเวียดนามจะส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ชาวคริสต์ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของพรรค กฎหมายของรัฐ เปลี่ยนแปลงใหม่เนื้อหาและวิธีการปฏิบัติ ผลักดันขบวนการแข่งขันรักชาติ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างพรรค ทางการปกครองกับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์และสร้างสรรค์กลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ

ส่วนบาทหลวง Giuse เจิ่นซวนแหมง ได้กล่าวขอบคุณพรรค รัฐ สภาแห่งชาติที่อำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสามัคคีคริสตศาสนาเวียดนามในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวคริสต์ใช้ชีวิตที่ดีทั้งในทางโลกและทางธรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด