ประธานแนวร่วมปิตุภูมิส่งจดหมายอวยพรในโอกาสรำลึกครบรอบ 81ปีการกำเนิดพุทธศาสนานิกายหว่าหาว

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 4กรกฎาคม นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ส่งจดหมายอวยพรในโอกาสรำลึกครบรอบ 81ปีการกำเนิดพุทธศาสนานิกายหว่าหาว

นาย เจิ่นแทงเหมินได้ชื่นชมทางสมาคมฯและพุทธศาสนิกชนหว่าหาวที่ได้สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรม ปฏิบัติตามแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐ การรณรงค์สร้างสรรค์ชนบทใหม่และตัวเมืองที่มีอารยธรรม การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ร่วมแรงร่วมใจกับประชาชนทั่วประเทศในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดผ่านกิจกรรมต่างที่เป็นรูปธรรมเพื่อมีส่วนร่วมควบคุมการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ นาย เจิ่นแทงเหมินได้แสดงความเชื่อมั่นว่า พุทธสมาคมนิกายหว่าหาวและพุทธศาสนิกชนหว่าหาวจะเสริมสร้างความสามัคคี สานต่อเกีรยติประวัติที่ดีงามและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด