ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามให้การต้อนรับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำเวียดนาม

(VOVworld) - นาย เหงวียนเถี่ยนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เผยว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐบาลเวียดนามต้องมีความตั้งใจและความพยายาม การเข้าร่วมของประชาชนและการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ

ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามให้การต้อนรับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำเวียดนาม - ảnh 1
ภาพการประชุม

(VOVworld) - เมื่อบ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม ในการประชุมกับนาง Pratibha Mehta ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำเวียดนามเกี่ยวกับการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ นาย เหงวียนเถี่ยนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เผยว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐบาลเวียดนามต้องมีความตั้งใจและความพยายาม การเข้าร่วมของประชาชนและการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งแนวร่วมปิตุภูมิจะรณรงค์ให้องค์กรการเมือง-สังคมและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมการปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว แสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำนโยบายและการตัดสินปัญหาสำคัญของรัฐ อีกทั้งทำการตรวจสอบการปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าวของหน่วยงานภาครัฐเพื่อปฏิบัติสิทธิเป็นเจ้าของของประชาชน และยํ้าว่า การสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ รวมถึงสหประชาชาติมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้เวียดนามบรรลุเป้าหมาย  ส่วนนาง Pratibha Mehta ได้ยืนยันว่า จะให้ความช่วยเหลือเพื่อคํ้าประกันการได้รับประโยชน์ของประชาชนทุกชั้นชนจากการปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าวและยํ้าถึงความคิดริเริ่มของแนวร่วมฯในการประเมินความพอใจของประชาชนต่อหน่วยงานราชการ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด