ปลูกฝังความภาคภูมิใจต่อสินค้าเวียดนาม

(VOVWORLD) -นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการพัฒนาตลาดภายในประเทศผสานกับการรณรงค์ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม”ในช่วงปี 2021 -2025

เป้าหมายของโครงการดังกล่าวก็เพื่อพัฒนาตลาดภายในประเทศ มีส่วนร่วมผลักดันการผลิต การประกอบธุรกิจและการใช้สินค้าเวียดนามผ่านการระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อผลักดันกิจกรรมการพัฒนาตลาดที่มีชื่อว่า “ความภาคภูมิใจต่อสินค้าเวียดนาม” ผสานกับการปฏิบัติโครงการปฏิบัติงานของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  โครงการดังกล่าวได้กำหนด 4 กลุ่มมาตรการและนโยบายการพัฒนา เช่น การเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกและพฤติกรรมของชุมชนต่อสินค้าเวียดนาม ให้ความช่วยเหลือพัฒนาระบบการจำหน่ายสินค้าเวียดนามอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน เพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการ สหกรณ์  ธุรกิจครัวเรือนในการจำหน่ายสินค้าเวียดนาม เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบตลาดเพื่อปกป้องผู้บริโภค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด