ปี 2020 ต้องมีความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์เพื่อบรรลุผลงานสูงกว่าปี 2019

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 30 ธันวาคม ได้มีการจัดการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นต่างๆเป็นเวลา 1วันครึ่ง  ภายใต้อำนวยการของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุก ซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานในปี 2019 และวางแนวทางการปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติเป้าหมายการขยายตัวและพัฒนาเศรษฐกิจในปี 2020 ที่สภาแห่งชาติกำหนด  โดยมีเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องและประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินเข้าร่วม

ปี 2020 ต้องมีความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์เพื่อบรรลุผลงานสูงกว่าปี 2019 - ảnh 1 ภาพของการประชุม

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนามได้เห็นว่า ถ้าหากหวนมองดูภาพรวมของปี 2019 แม้จะประสบอุปสรรคและความท้าทายมากมายแต่จากความพยายามของทั้งพรรค กองทัพและประชาชน เวียดนามได้ประสบผลงานในทุกด้านและสูงกว่าปี 2018 “ หนึ่งคือ ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เศรษฐกิจเวียดนามยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในโลก อัตราจีดีพีอยู่ที่ 266 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ที่เกือบ 2800 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน อัตราเงินเฟ้อได้รับการควบคุมให้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 3     สองคือ ด้านวัฒนธรรมและสังคมได้รับความสนใจลงทุนเพื่อพัฒนา มีการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน อัตราครอบครัวที่ยากจนตามมาตรฐานใหม่อยู่ที่ร้อยละ 4   สามคือ ศักยภาพด้านกลาโหมและความมั่นคงได้รับการผลักดัน ให้ความสนใจต่อกิจกรรมด้านการต่างประเทศและการผสมผสาน สี่คือ งานด้านการสร้างสรรค์พรรคและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการผลักดัน”

  เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องได้กำชับว่า ปี 2020 เป็นปีที่มีความหมายพิเศษและสำคัญต่อประเทศ บนเจตนารมณ์ร่วมกันคือเป็นฝ่ายรุก มีความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์เพื่อบรรรลุผลงานที่สูงกว่าปี 2019 ต้องให้ความสนใจต่อการปฏิบัติ 5 หน้าที่หลัก โดยเสริมสร้างและผลักดันเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ เพิ่มทักษะความสามารถและการเป็นฝ่ายรุกของเศรษฐกิจ ปฏิบัตินโยบายและมาตรการที่เป็นรูปธรรม จริงจังและสอดคล้องกับการพัฒนาวัฒนธรรม สังคม ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชน สำหรับด้านกลาโหม ความมั่นคงและการต่างประเทศ  ต้องเสริมสร้างและส่งเสริมศักยภาพด้านกลาโหมและความมั่นคง รักษาเสถียรภาพทางการเมือง เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านต่างประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

  สำหรับงานด้านการสร้างสรรค์พรรคและระบบการเมือง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องได้กำชับให้ทั้งระบบการเมืองต้องผลักดันการสร้างสรรค์องค์กรพรรค ป้องกันและขจัดความเสื่อมถอยด้านแนวคิดทางการเมือง  คุณธรรม การดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงใหม่ การปรับปรุงกลไกการบริหารราชการให้มีความกระทัดรัด ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด