ผู้คนนับพันคนเข้าร่วม “การเดินเพื่อสุขภาพ”

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย สมาคมนายแพทย์รุ่นใหม่เวียดนามได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ 10 ปีวันก่อตั้งสมาคมฯและเปิดการแข่งขัน “เดินเพื่อสุขภาพ” โดยมีเยาวชนและประชาชนนับพันคนเข้าร่วม
ผู้คนนับพันคนเข้าร่วม “การเดินเพื่อสุขภาพ” - ảnh 1บรรดาผู้แทนเข้าร่วม “การเดินเพื่อสุขภาพ” (Tienphong.vn)

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งห์ ได้ชื่นชมการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของสมาคมนายแพทย์รุ่นใหม่เวียดนามต่อภารกิจการปกป้อง ดูแลรักษาและยกระดับสุขภาพของประชาชนในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และเสนอให้ทางสมาคมฯส่งเสริมบทบาทของงานด้านการประชาสัมพันธ์ ยกระดับจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัย ความเสี่ยงและความสำคัญของการตรวจหาโรคระยะแรก รณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมการยกระดับสุขภาพและให้คำปรึกษาให้แก่พรรค รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับนโยบายดูแลสุขภาพประชาชน ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวง หน่วยงาน กองเยาวชนและสมาคมฯในการปฏิบัติขบวนการอาสาเพื่อสุขภาพของชุมชน

ในการนี้ ได้มีการจัดการแข่งขัน “เดินเพื่อสุขภาพ” ซึ่งอยู่ในกรอบกิจกรรม “Walk for your health” โดยองค์การอนามัยโลกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึงวันที่ 7 ตุลาคม รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งห์พร้อมบรรดาผู้แทนได้ร่วมเดินในระยะทาง 2 กิโลเมตรในบริเวณถนนคนเดินทะเลสาบคืนดาบในกรุงฮานอย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด