ผลักดันความร่วมมืออาเซียน-อียูและอาเซียน-อินเดีย

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 12 กันยายน ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง รองนายกรัญมนตรี รัฐมนตรีต่างประเทศ ฝามบิ่นมินห์ ได้นำคณะผู้แทนเวียดนามเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-อียูและอาเซียน-อินเดีย

ในการประชุมอาเซียน-อียู บรรดารัฐมนตรีได้ยืนยันคำมั่นที่เข้มแข็งเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือในทุกด้านระหว่างอาเซียน-อียู ผลักดันความสัมพันธ์ "หุ้นส่วนในการผสมผสาน" สองฝ่ายเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นจุดแข็งที่สองฝ่ายต่างให้ความสนใจรวมถึงเศรษฐกิจ-การค้า คมนาคม การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางอินเตอร์เนต ความมั่นคงทางทะเล สาธารณสุข เป็นต้น โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่โรคโควิด-19กำลังระบาดอย่างรุนแรง อาเซียนและอียูเห็นพ้องสนับสนุนกันยกระดับทักษะในการรับมือและการฟื้นฟูหลังวิกฤตโควิด เห็นพ้องผลักดันการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าเสรีตลอดจนมุ่งเสร็จสิ้นข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศแบบบูรณาการอาเซียน-อียู

ผลักดันความร่วมมืออาเซียน-อียูและอาเซียน-อินเดีย - ảnh 1

ส่วนในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดีย ได้มีการหารือและเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความร่วมมือทางทะเล การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การเชื่อมโยงและนวัฒกรรม การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการลดช่องว่างการพัฒนา เป็นต้น เกี่ยวกับการรับมือปัญหาโควิด อินเดียยืนยันสนับสนุนอาเซียนแก้ไขผลเสียหายจากโรคระบาดและฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ประสานความร่วมมือกับอาเซียนในการวิจัยและผลิตวัคซีนรวมทั้งยารักษาโควิด-19 อาเซียนชื่นชมอินเดียที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆต่อภูมิภาคอย่างเข้มแข็ง รวมถึงการสงวนเงินสินเชื่อมูลค่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการร่วมมือระหว่างสองฝ่าย

ในการประชุมครั้งนี้ระหว่างอาเซียน อียูและอินเดียประเทศต่างๆได้หารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ทั่วโลกและภูมิภาคให้ความสนใจ รวมทั้งปัญหาทะเลตะวันออก โดยได้ย้ำถึงความสำคัญของการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือและการบิน ไม่ส่งเสริมกิจกรรมทางทหารหรือมีปฏิบัติการที่สร้างความซับซ้อนและเพิ่มความตึงเครียดให้แก่สถานการณ์ แก้ไขทุกข้อพิพาทอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายสากลรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี1982(UNCLOS) สนับสนุนการปฏิบัติดีโอซีอย่างสมบูรณ์และพยายามเสร็จสิ้นการจัดทำซีโอซีอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายสากล. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด