ผลักดันเศรษฐกิจภาคกลางให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะใหม่

(VOVworld) – ท่าน เหงียนซวนฟุกได้เสนอให้บรรดาผู้แทนเที่เข้าร่วมฟอรั่มเน้นศึกษาผลงานที่ได้บรรลุในเวลาที่ผ่านมาเพื่อเสนอมาตรการที่มีลักษณะทางยุทธศาสตร์และผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมให้แก่ภาคกลาง

ผลักดันเศรษฐกิจภาคกลางให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะใหม่ - ảnh 1
ฟอรั่มเศรษฐกิจภาคกลาง

(VOVworld) – ตรวจสอบการปฏิบัติแนวทางและนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางในเวลาที่ผ่านมา หารือมาตรการเชื่อมโยง ผลักดันบทบาทของสถานประกอบการ ขยายความสัมพันธ์ร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆในภูมิภาค ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคกลางในเวลาที่จะถึงคือเนื้อหาหลักของ “ฟอรั่มเศรษฐกิจภาคกลาง” ในเช้าวันที่ 15 สิงหาคมที่นครดานังโดยมีท่าน เหงียนซวนฟุก รองนายกรัฐมนตรีเข้าร่วม
ในการกล่าวปราศรัยในฟอรั่ม ท่าน เหงียนซวนฟุกได้เสนอให้บรรดาผู้แทนเที่เข้าร่วมฟอรั่มเน้นศึกษาผลงานที่ได้บรรลุในเวลาที่ผ่านมาเพื่อเสนอมาตรการที่มีลักษณะทางยุทธศาสตร์และผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมให้แก่ภาคกลางต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพ จุดแข็งของแต่ละเขตและท้องถิ่น อุปสรรคและความท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลเพื่อปรับปรุงการวางผังท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์ในกรอบการวางผังเขตโดยรอบ ผลักดันการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยว การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต้องมีแหล่งเงินทุนก้อนใหญ่ ดังนั้นต้องมีแนวทางมาตรการที่มีความเป็นไปได้สูงในการระดมแหล่งเงินทุนและมีแผนปฏิบัติที่เป็นรูปรรม”
ในเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ลงทุนให้แก่ภาคกลางอย่างเข้มแข็งโดยมีการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจ การก่อสร้างสนามบินและท่าเรือ แต่อัตราการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในภาคกลางยังไม่ทัดเทียมกับศักยภาพ ดังนั้นฟอรั่มนี้คือโอกาสเพื่อให้บรรดาผู้แทนวิเคราะห์อย่างเต็มที่เกี่ยวกับสาเหตุ มาตรการเพื่อนำภาคกลางกลายเป็นเขตพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด