ผลักดันและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กอาเซียน

(VOVWORLD) -วันที่ 10 สิงหาคม ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและปฏิบัติกิจกรรมของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กหรือ ACWC ภาคใต้เวียดนามปี 2018

ACWC มีวัตถุประสงค์เพื่ออัพเดทกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมาธิการฯในภูมิภาค เสนอกิจกรรมต่างๆที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิของสตรีและสิทธิของเด็กในอนาคต ในการกล่าวปราศรัยในการสัมมนา นาง ห่าถิมิงห์ดึ๊ก รองอธิบดีกรมวิเทศสัมพันธ์สังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า ในแผนการปฏิบัติระยะปี 2016-2020 ของ คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้นครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพปฏิบัติ 3 โครงการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และความท้าทาย พร้อมทั้งจะร่วมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกยื่นข้อเสนอต่างๆและมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด