ผู้เชี่ยวชาญรัสเซียชื่นชมผลสำเร็จของเวียดนามในปี 2020

(VOVWORLD) - ศ.  Vladimir Mazyrin ผู้บริหารศูนย์วิจัยเวียดนามและอาเซียนของสถาบันตะวันออกไกลสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์รัสเซียได้ให้ข้อสังเกตว่า ความสำเร็จของเวียดนามในปี 2020 ถือว่าเป็น “เรื่องที่น่าทึ่ง”ในการให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Sputnik ศ. Vladimir Mazyrin ได้เผยว่าในสภาวการณ์ที่โลกมีการถดถอยและประสบวิกฤต เศรษฐกิจของเวียดนามยังคงมีการขยายตัวเป็นบวก คือร้อยละ 2.91 ซึ่งเป็นผลสำเร็จที่น่ายินดี ช่วยให้เวียดนามเลื่อนอันดับขึ้นในตารางการจัดอันดับต่างๆของโลกสามารถกล่าวได้ว่า “นี่เป็นปรากฎการณ์” ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศพัฒนาติดลบ ส่วนเวียดนามมีดัชนีที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งสาเหตุมาจากการที่เวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้กิจกรรมทางสังคม การผลิตและการดำเนินงานต่างๆ ยังมีขึ้นเป็นปกติ

นอกจากนี้ การค้าต่างประเทศของเวียดนามก็ประสบผลที่น่ายินดี โดยมูลค่าการค้า ยกเว้นภาคบริการไม่ลดลงเหมือนหลายประเทศ แถมยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 6 มูลค่าการค้าต่างตอบแทนของเวียดนามในปี 2020 บรรลุเกือบ 5 แสน 4 หมื่น 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าจีดีพี 2 เท่า ศ. Vladimir Mazyrin ได้สรุปว่า แม้เวียดนามจะประสบปัญหาการชะลอในหลายด้านแต่ตัวเลนก็ยังไม่ติดลบ ดังนั้น รัฐบาลและองค์การจัดอันดับต่างๆของโลกจึงคาดการณ์ว่าจีดีพีของเวียดนามในปี 2021 จะอยู่ที่ร้อยละ 6-7.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด