ผู้แทนสภาแห่งชาติกับปัญหาประชากรในสถานการณ์ใหม่

(VOVWORLD) - วันที่ 7 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับปัญหาสังคมของสภาแห่งชาติได้จัดการสัมมนาในเขตภาคเหนือภายใต้หัวข้อ “ผู้แทนสภาแห่งชาติกับปัญหาประชากรในสถานการณ์ใหม่” 

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้เน้นหารือ วิเคราะห์สถานการณ์ประชากรเวียดนามหลังการสำรวจประชากรและที่อยู่อาศัยปี 2019 อีกทั้งหารือและมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงนโยบาย กฎหมายเกี่ยวกับประชากรในระยะต่อไปให้มีความสมบูรณ์

นอกจากนั้น ยังมีปัญหาที่น่าสนใจเมื่อเร็วๆนี้คือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการดูแลสุขภาพของมารดาและการวางแผนครอบครัว จากสถานการณ์ดังกล่าว นาย เหงียนหว่างมาย รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับปัญหาสังคมของสภาแห่งชาติได้แสดงความเห็นว่า

“ต้องมีมาตรการเพื่อรับมือในสถานการณ์ใหม่ รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมาย เช่นกฎหมายประชากร กฎหมายการประกันสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ต้องแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและความเสมอภาคทางเพศ ในเวลาที่จะถึง จะมอบหมายหน้าที่ให้ทางการปกครองท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติ สภาประชาชนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบประสานแหล่งพลังเพื่อสนับสนุนงานด้านประชากรนี้.”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด