พัฒนาเมืองลองเซวียนให้เป็นมืองตัวอย่างในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 20สิงหาคม ณ เมืองลองเซวียน จังหวัดอานยาง ได้มีการจัดพิธีรำลึกครบรอบ 230ปีการจัดตั้งถุดงเซวียน ครบรอบ 20ปีการจัดตั้งเมืองลองเซวียนและครบรอบ 10ปีการยกระดับเมืองลองเซวียนให้เป็นตัวเมืองอันดับ2และพิธีรับรองเมืองลองเซวียนที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่
พัฒนาเมืองลองเซวียนให้เป็นมืองตัวอย่างในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง - ảnh 1พิธีมอบหนังสือชมเชยให้แก่หน่วยงานที่มีส่วนร่วมพัฒนาเมืองลองเซวียน (VNA)

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีเจืองว่าบิ่งได้ชื่นชมผลสำเร็จของเมืองลองเซวียนในเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งยืนยันถึงบทบาทการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของจังหวัดอานยางและเขตสี่เหลี่ยมลองเซวียนและกำชับให้ทางการเมืองลองเซวียนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้านการค้า การบริการ การท่องเที่ยว มีแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ มีนโยบาย กลไกขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเมืองลองเซวียนให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเป็นเมืองตัวอย่างในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง“ในการย่างเข้าสู่การพัฒนาในระยะใหม่ เมืองลองเซวียนต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แนวความคิด มีวิสัยทัศน์และความปรารถนาอันแรงกล้าเพื่อยืนยันถึงบทบาทและสถานะของตน  พร้อมทั้งต้องใช้โอกาสและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้านการค้า การบริการและการท่องเที่ยว เสริมสร้างความสามัคคีและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในหมู่ประชาชนและเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อสร้างสรรค์เมืองลองเซวียนให้พัฒนาสมกับบทบาทเป็นศูนย์กลางของจังหวัดอานยางและเขตสี่เหลี่ยมลองเซวียน”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด