พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในเขตชนกลุ่มน้อย เขตเขาและเขตทุรกันดาร

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 10 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมประสานงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมในเขตชนกลุ่มน้อย เขตเขาและเขตทุรกันดาร
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในเขตชนกลุ่มน้อย เขตเขาและเขตทุรกันดาร - ảnh 1ภาพการประชุม (Photo qdnd)

ในการนี้ ผู้แทนได้เผยว่า ปัจจุบันนี้ ชนกลุ่มน้อยกำลังเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากการให้บริการขั้นพื้นฐานทางสังคมในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประชาชนทั่วประเทศ โดยรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรในเขตชนกลุ่มน้อยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 30 ของรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของประเทศเท่านั้น แม้มีประชากรคิดเป็นร้อยละ 14.6 ของประชากรทั้งประเทศแต่ก็มีครอบครัวยากจนถึงกว่าร้อยละ 56 ดังนั้น จำเป็นต้องประกาศ “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมในเขตชนกลุ่มน้อย เขตเขาและเขตทุรกันดารช่วงปี 2021-2025” นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมย้ำว่า            “โครงการฯต้องระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นโครงการลงทุน มิใช่เป็นนโยบายช่วยเหลือ ซึ่งไม่เหมือนกับนโยบายช่วยเหลือต่างๆที่เราปฏิบัติในเวลาที่ผ่านมา โดยจะลงทุนเพื่อพัฒนาเขตเขา เขตชนกลุ่มน้อยและเขตทุรกันดารเพื่อบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม”

คาดว่า โครงการนี้จะยื่นให้สภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 8 สมัยที่ 14.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด