พิธีรำลึกครบรอบ 25ปีอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการและเวียดนามเป็นภาคีของ UNCLOS

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 14 พฤศจิกายน กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ 25ปีอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการและเวียดนามเป็นภาคีของ UNCLOS 
พิธีรำลึกครบรอบ 25ปีอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการและเวียดนามเป็นภาคีของ UNCLOS - ảnh 1 รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการต่างประเทศเหงวียนก๊วกหยุงในพิธี (VNA)

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการต่างประเทศเหงวียนก๊วกหยุงได้ยืนยันว่า ในตลอด 25ปีที่ผานมา เวียดนามได้เชิดชูเป้าหมายและพยายามปฏิบัติตาม UNCLOS อย่างเข้มแข็งโดยได้ปรับปรุงระบบกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลให้สอดคล้องกับ UNCLOS โดยที่สำคัญที่สุดคือกฎหมายทางทะเลเวียดนามปี 2012 ซึ่งเป็นพื้นฐานทางนิตินัยที่สำคัญในการบริหาร ปกป้องและพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและเกาะแก่งของประเทศ เวียดนามมีแนวทางแก้ไขปัญหาการพิพาททางทะเลด้วยสันติวิธี สอดคล้องกับกฎหมายสากล รวมถึง UNCLOS กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพทางทะเลอย่างมั่นคงและแก้ไขความท้าทายต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศที่สันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก

ในเวลาที่ผ่านมา สถานการณ์ในทะเลตะวันออกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน รวมทั้งการละเมิดสิทธิต่างของเวียดนามและประเทศต่างๆในภูมิภาคตาม UNCLOS เวียดนามให้ความเคารพและปฏิบัติตาม UNCLOS อย่างสมบูรณ์ ให้ความเคารพกระบวนการทางการทูตและกฎหมาย ไม่มีการตีความที่ไม่ถูกต้องและดูหมิ่นบทบาทของ UNCLOS ซึ่งทุกคำเรียกร้องทางทะเลก็ต้องอาศัยหลักการพื้นฐานและในกรอบของ UNCLOS.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด