พิธีสารแก้ไขข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านอาเซียน-ญี่ปุ่นเริ่มมีผลบังคับใช้

(VOVWORLD) - วันที่1 สิงหาคม พิธีสารฉบับแรกที่แก้ไขข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านอาเซียน-ญี่ปุ่นหรือ AJCEP ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ในประเทศญี่ปุ่นและ 5 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ให้สัตยาบันเอกสารนี้ ได้แก่ลาว เมียนมาร์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม

เวียดนามได้ให้สัตยาบันพิธีสารฉบับแก้ไข AJCEP เมื่อวันที่ 26มิถุนายนที่ผ่านมา คาดว่า พิธีสารฉบับแก้ไข AJCEP จะมีผลบังคับใช้ในประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลิปปินส์หลังจากเสร็จสิ้นการให้สัตยาบันเอกสารนี้

AJCEP ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2008โดยเน้นความร่วมมือด้านการค้าในขณะที่การเปิดกว้างการลงทุนและการบริการได้รับการเจรจาต่อไป นี่คือข้อตกลงการค้าเสรีพหุภาคีฉบับแรกของญี่ปุ่น กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นหวังว่า ข้อตกลงนี้จะช่วยผลักดันความสัมพัน์ร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด