พิธีเปิดเดือนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและเดือนแห่งกรรมกร

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 28 เมษายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีเปิดเดือนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและเดือนแห่งกรรมกร

ภายใต้หัวข้อ “ผลักดันมาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัย  สุขอนามัยในการทำงาน  การปรับปรุงเงื่อนไขการทำงาน การปรับตัวอย่างปลอดภัย คล่องตัวและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพ” เดือนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและเดือนแห่งกรรมกรจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 -31 พฤษภาคมนี้   โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพให้แก่แรงงาน เผยแพร่คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย เป็นต้น ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาย เจิ่นต๊วนแอง หัวหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลางได้ย้ำว่า

            “หน่วยงานทุกระดับเร่งชี้นำการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางวัตถุและจิตใจ งานทำ สวัสดิภาพ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน ดูแลสุขภาพแรงงาน ทำการวิจัยและตรวจสอบกลไกและนโยบายต่างๆตามแนวทางเน้นการป้องกันและขจัดภัยคุกคามและความเสี่ยงต่างๆ ระดับแหล่งพลังในสังคมเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพให้แก่แรงงาน”

ส่วนนาย เหงะยวีเหียว รองประธานสหพันธ์แรงงานเวียดนามได้เผยว่า

“สหพันธ์แรงงานเวียดนามได้กำหนดแนวทางการจัด 10 กิจกรรม ซึ่งหนึ่งในเนื้อหาที่ได้รับความสนใจคือการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารพรรคสาขาและทางการในการจัดการพบปะสังสรรค์และการสนทนาเพื่อแก้ไขอุปสรรคของแรงงาน โดยเฉพาะอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19”

ในเดือนกรรมกรปี 2022 สหภาพแรงงานทุกระดับต้องเน้นผลักดันมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือและดูแลแรงงานเกี่ยวกับงานทำและรายได้ จัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของแรงงานและสดุดีกรรมกรดีเด่นในขบวนการแข่งขันต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด