พยายามบรรลุการขยายตัวด้านสินเชื่อในปี 2017 ที่ร้อยละ 18

(VOVworld) – ธนาคารชาติเวียดนามได้เผยว่า ในปี 2017 จะอนุญาตให้การขยายตัวด้านสินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 18 ธนาคารจะทำการปรับปรุงอย่างเหมาะสมเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารต่างๆอยู่ในระดับที่เหมาะสม ใ

พยายามบรรลุการขยายตัวด้านสินเชื่อในปี 2017 ที่ร้อยละ 18 - ảnh 1
(VOVworld) – ธนาคารชาติเวียดนามได้เผยว่า ในปี 2017 จะอนุญาตให้การขยายตัวด้านสินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 18 ธนาคารจะทำการปรับปรุงอย่างเหมาะสมเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารต่างๆอยู่ในระดับที่เหมาะสม ในปีนี้ ธนาคารชาติเวียดนามจะยังคงทำการบริหารตลาดการเงินเหมือนปี 2016 สำหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมูลค่า 50-60 ล้านล้านด่ง ธนาคารชาติกำลังศึกษาวิธีการปฏิบัติโดยจะระดมเงินจากธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะจากธนาคารการเกษตรและพัฒนาชนบทหรือ Agribank นาง เหงียนถิทุ้ยแห่ง รองอธิบดีกรมสินเชื่อหน่วยงานเศรษฐกิจของธนาคารชาติได้เผยว่า “ในปี 2017 ธนาคารชาติยังคงบริหารนโยบายสินเชื่อตามแนวทางควบคุมขอบเขตสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เน้นสงวนสินเชื่อให้แก่ด้านที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆตามการชี้นำของรัฐบาล ธนาคารชาติจะชี้นำให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติโครงการสินเชื่อสำหรับหน่วยงานและด้านหลักต่อไป ประสานงานอย่างเข้มแข็งกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติมาตรการแก้ไขอุปสรรคให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการใน 4 จังหวัดในภาคกลางและเขตที่ประสบอุปสรรคเนื่องจากภัยพิบัติ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติโครงการสินเชื่อและนโยบายสำหรับคนจน”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด