พยายามปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนา- สังคมภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศมติเกี่ยวกับหน้าที่และมาตรการเพื่อแก้ไขอุปสรรคในการผลิตและการประกอบธุรกิจ ผลักดันการเบิกจ่ายเงินลงทุนสาธารณะและค้ำประกันการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  

การประกาศมติดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อธำรงอัตรการขยายตัว ปฏิบัติเป้าหมาย หน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมที่สภาแห่งชาติได้กำหนดไว้  โดยรัฐบาลได้กำหนด 3 หน้าที่และมาตรการ ซึ่งประกอบด้วย การแก้ไขอุปสรรคในการผลิตและการประกอบธุรกิจ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดึงดูดเงินลงทุนจากสังคม ผลักดันการลงทุนที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด ชี้ชัดถึงการเป็นฝ่ายรุกในการวิจัยและปฏิบัติกลไกและนโยบายต่างๆเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการในการฟื้นฟูการลงทุน ขยายการผลิตและการประกอบธุรกิจ ผลักดันการเบิกจ่ายเงินลงทุนสาธารณะ แก้ไขอุปสรรค ผลักดันการเบิกจ่ายเงินและยกระดับประสิทธิภาพของโครงการลงทุนสาธารณะ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด