พระราชโทรเลขของพระมหากษัตริย์ไทยที่ส่งถึงผู้นำเวียดนาม

(VOVWORLD) -วันที่26ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีของไทยได้ส่งพระราชโทรเลขทรงแสดงความห่วงใยถึงผู้นำเวียดนามเมื่อทราบข่าวภาคกลางเวียดนามประสบปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรง

ในพระราชโทรเลข พระมหากษัตริย์ไทยทรงไต่ถามและทรงเสียพระทัยต่อเหตุอุทกภัยที่สร้างความเสียหายอย่างหนักและครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทหารที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่กู้ภัย และทรงแสดงความหวังว่าภัยพิบัติที่รุนแรงนี้จะยุติลงโดยเร็วและเวียดนามจะสามารถแก้ไขผลเสียหายได้เร็วที่สุด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด