ฟอรั่มระดับสูงเกี่ยวกับตัวเมืองอัจฉริยะอาเซียน 2020

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 22 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาระดับสูงเกี่ยวกับตัวเมืองอัจฉริยะอาเซียน 2020 เพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนข้อคิดริเริ่ม ประสบการณ์และความร่วมมือระหว่างตัวเมืองต่างๆของเวียดนามผ่านเครือข่ายตัวเมืองในภูมิภาคอาเซียน 
ฟอรั่มระดับสูงเกี่ยวกับตัวเมืองอัจฉริยะอาเซียน 2020 - ảnh 1 (baoxaydung.com.vn)

ในกรอบของฟอรั่มได้มีการจัดการประชุมครบองค์ 1 นัดและการสัมมนาเชิงวิชาการ 5 นัด โดยเน้นถึงด้านสำคัญๆในการสร้างสรรค์ตัวเมือง อิจฉริยะ เช่น การวางผังและการบริหารตัวเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ตัวเมืองอัจฉริยะ การคมนาคมอัจฉริยะ พลังงานอิจฉริยะ งานนิทรรศการรูปแบบ เทคโนโลยีสำหรับตัวเมืองอัจฉริยะโดยมีการเข้าร่วมของท้องถิ่น สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นต้น.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด