ฟอรั่มระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอาเซียนเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและการพัฒนา

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 21 กันยายน ได้มีการจัดฟอรั่มระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาสวัสดิการสังคมและการพัฒนาครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “เพิ่มทักษะความสามารถในการฟื้นฟูและความสามัคคีของครอบครัว ฟันฝ่าอุปสรรคและปรับตัวเข้ากับยุคชีวิตวิถีใหม่”ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
ฟอรั่มระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอาเซียนเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและการพัฒนา - ảnh 1 นาง ห่าถิมิงดึ๊ก รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  

นี่เป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นทุกๆปีในกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ซึ่งหัวข้อของการประชุมปีนี้คือหนึ่งในความพยายามของประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียนเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงครอบครัว โดยเฉพาะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งวิกฤตโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ครอบครัวชนกลุ่มน้อย ครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นแรงงานอิสระและผู้อพยพ รวมทั้ง ขัดขวางการเข้าถึงการบริการสังคมที่จำเป็น เช่น การดูแลสุขภาพให้แก่สตรีและเด็ก การบริการสาธารณสุข เป็นต้น พร้อมทั้ง กล่าวถึงตัวอย่างของบรรดาประเทศสมาชิกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสามัคคีในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หารือเกี่ยวกับการผลักดันบทบาทของครอบครัวเพื่อปกป้องความสุขและเสนอมาตรการผลักดันการปกป้องครอบครัวในภูมิภาคอาเซียน.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด