ฟอรั่มฮานอยมีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - ฟอรั่มฮานอย ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่จัดโดยมหาวิทยาลัยฮานอยและกองทุนการศึกษาระดับปริญาโทของสาธารณรัฐเกาหลีจะมีขึ้น ณ กรุงฮานอยในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน โดยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักการเมืองและตัวแทนองค์กรจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วม

สำหรับฟอรั่มครั้งนี้จะหารือถึง 5 หัวข้อประกอบด้วย “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงของสภาพภูมิอากาศ” “มนุษย์ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ” “มาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” “นโยบายและการบริหารเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน” และ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการฝึกอบรมแหล่งบุคลากรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน” รวมทั้งการสนทนาด้านนโยบายรวมสองครั้งเกี่ยวกับการควบคุมแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและการพัฒนาเป็นตัวเมือง การสร้างสรรค์และพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด