ภารกิจของรองประธานสภาแห่งชาติต่องถิฟ้องนอกรอบการประชุมIPU ครั้งที่ 141

(VOVWORLD) - นอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาโลกหรือ IPU ครั้งที่ 141 ณ กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นาง ต่องถิฟ้อง รองประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้พบปะกับนาง Maja Gojkovic ประธานรัฐสภาเซอร์เบีย 
ภารกิจของรองประธานสภาแห่งชาติต่องถิฟ้องนอกรอบการประชุมIPU ครั้งที่ 141 - ảnh 1นาง ต่องถิฟ้อง รองประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม กับนาง Maja Gojkovic ประธานรัฐสภาเซอร์เบีย 

ในการนี้ รองประธานสภาแห่งชาติต่องถิฟ้องได้ยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนมิตรเก่าแก่ในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง รวมถึงเซอร์เบีย ทั้ง 2 ประเทศมีศักยภาพการพัฒนามากมาย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้า การศึกษาและกีฬา แต่มูลค่าการค้าต่างตอบแทนได้บรรลุเฉลี่ย 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเท่านั้น ซึ่งไม่ทัดเทียมกับศักยภาพของทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้น ทั้ง 2 ฝ่ายต้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า พลังงาน วัฒนธรรมและการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน

ส่วนนาง Maja Gojkovic ประธานรัฐสภาเซอร์เบียได้เผยว่า เวียดนามและเซอร์เบียคือสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของ IPU และควรขยายความร่วมมือเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับบทบาทและสถานะของ IPU ให้สูงเด่นมากขึ้น เซอร์เบียให้ความสำคัญและมีความประสงค์ที่จะผลักดันความร่วมมือกับเวียดนามในด้านเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรมและกลาโหม

ส่วนในการพบปะกับส.ส. Lucy Wicks หัวหน้าคณะผู้แทนออสเตรเลีย รองประธานสภาแห่งชาติต่องถิฟ้องได้ยืนยันว่า สภาแห่งชาติเวียดนามมีความประสงค์ร่วมมือกับรัฐสภาออสเตรเลียในการปฏิบัติข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้นำทั้ง 2 ประเทศ พร้อมทั้งแสดงความหวังว่า ออสเตรเลียจะสนับสนุนบทบาทการเป็นศูนกลางของอาเซียนและกลไกต่างๆที่อาเซียนเป็นผู้ริเริ่ม ประสานจุดยืนในปัญหาทะเลตะวันออกเพื่อมีส่วนร่วมรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ส่วนส.ส. Lucy Wicks หัวหน้าคณะผู้แทนออสเตรเลียได้เห็นด้วยกับความเห็นของรองประธานสภาแห่งชาติต่องถิฟ้อง พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า จะขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การศึกษาและฝึกอบรมและการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน โดยเฉพาะออสเตรเลียให้การสนับสนุนและให้คำมั่นส่งเสริมการค้าเสรีและกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด