มีความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญปี๑๙๙๒ฉบับแก้ไข๘ล้านความเห็น

(VOVWorld) – มีความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญปี๑๙๙๒ฉบับแก้ไข๘ล้านความเห็น

มีความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญปี๑๙๙๒ฉบับแก้ไข๘ล้านความเห็น - ảnh 1
(VOVWorld) – หลังจากที่ทำการประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญปี๑๙๙๒มาเกือบ๓เดือนด้วยความตั้งใจอย่างสูงขององค์กรสมาชิก แนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับได้รับความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่สำคัญๆรวมทั้งหมด๘ล้านความเห็น ในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนาม ท่านHuỳnh Đảm ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้กล่าวว่า“นับตั้งแต่รวมประเทศเป็นเอกภาพและผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมา๓ครั้ง ไม่เคยมีครั้งใดที่ประชาชนให้ความสนใจติดตามและแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญมากเหมือนครั้งนี้ รวมทั้งความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และปัญญาชนที่ดีเด่น ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ บรรดาผู้ที่มีสมณศักดิ์ซึ่ง แสดงให้เห็นถึงสิทธิเป็นเจ้าของของประชาชนต่อการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ โดยเฉพาะ การแก้ไขรัฐธรรมนูญและการสร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิยมของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน”   ท่านHuỳnh Đảm กล่าวว่า ประชาชนแสดงความคิดเห็นในทุกด้านและแสดงความประสงค์ว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรระบุให้ชัดเกี่ยวกับบทบาทของระบบการเมืองเวีดยนามในยุคใหม่โดยยืนยันและเพิ่มเติมอย่างเข็มแข็งเกี่ยวกับบทบาทการนำของพรรค  นอกจากนี้ ปัญหาที่ดินก็ได้รับการอภิปรายอย่างกว้างลึกในการประชุมครั้งต่างๆ แม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่เมื่อมองโดยรวมแล้วประชาชนมีความประสงค์ว่า รัฐธรรมนูญระบุต่อไปว่า ปวงชนเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และต้องมีข้อกำหนดที่เป็นรูปธรรม และมีระเบียบการปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ที่ได้รับมอบสิทธิใช้ที่ดิน./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด