มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่เชื่อมโยงและนำผลประโยชน์ไปสู่ประชาชน

(VOVWORLD) - การประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียน หรือ ASCC ครั้งที่ 23 ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ได้มีขึ้นเมื่อบ่ายวันที่ 23 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย โดยมีรัฐมนตรีดูแลประชาคมวัฒนธรรม-สังคมจาก 10ประเทศสมาชิก เลขาธิการอาเซียน คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและคณะเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม
มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่เชื่อมโยงและนำผลประโยชน์ไปสู่ประชาชน - ảnh 1 นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามเป็นประธานการประชุม (VNA)

ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เผยว่า ในฐานะประธานอาเซียนปี 2020 เวียดนามได้เสนอความคิดริเริ่มและประเด็นที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาแหล่งบุคลากร สวัสดิการสังคม การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นต้นเพื่อผลักดันความพยายามของประชาคมและมุ่งสู่วิสัยทัศน์อาเซียนปี2025

ส่วนในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังการประชุม ตัวแทนกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เผยว่า นี่เป็นการประชุมครั้งแรกในปี 2020 ที่กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามจัดขึ้นในฐานะประธานASCC 2020 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเอกสารของประชาคมวัฒนธรรม-สังคมเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 ที่ประชุมได้อนุมัติแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี ASCC นางห่าถิมิงดึ๊ก รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เผยว่า "แถลงการณ์ร่วมระบุถึงประเด็นต่างๆของการประชุม การสนับสนุนต่อเวียดนามในปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาแรงงาน การพัฒนาแหล่งบุคลากร วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ บรรดาผู้แทนยังให้ความสนใจต่อสถานการณ์ความร่วมมือในการรับมือการแพร่ระยาดของโรคโควิด-19 การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการประเมินผลการประชุมกึ่งวาระ"

ที่ประชุมยังได้อนุมัติแถลงการณ์อาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งบุคลากรเพื่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านงานทำ ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสาร 2 ฉบับที่จะยื่นเสนอต่อการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 นาย เลกวน กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามได้เผยว่า "แถลงการณ์นี้ระบุถึงการฝึกสอนอาชีพ ความต้องการด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผู้อพยพ การปรับตัวให้สอดคล้องกับการฝึกอบรมทักษะต่างๆ การพัฒนานวัตกรรม งานด้านบุคลากรควบคู่กับการปรับเปลี่ยนกระแสเงินลงทุน เป็นต้น".

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด