มติของกรมการเมืองเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกลไกระเบียบการและนโยบาย การยกระดับคุณภาพความร่วมมือลงทุนต่างประเทศถึงปี2030

(VOVWORLD) -ในนามกรมการเมือง เลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ๋องได้ลงนามประกาศใช้มติเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปรับปรุงกลไกระเบียบการ นโยบาย การยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพความร่วมมือลงทุนต่างประเทศถึงปี2030

มตินี้ได้ระบุชัดว่า รัฐเวียดนามให้ความเคารพและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของนักลงทุน ค้ำประกันความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐ นักลงทุนและแรงงาน โดยเป้าหมายของมตินี้คือเพื่อปรับปรุงกลไกระเบียบการให้มีความสมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการในการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างมีประสิทธิผล เพิ่มผลผลิต คุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ แก้ไขข้อจำกัดเพื่อส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ สร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจและเพิ่มทักษะการแข่งขันในกลุ่มอาเซียน4ก่อนปี2021และอยู่ในกลุ่มอาเซียน3ก่อนปี2030 ตลอดจนได้ระบุหน้าที่และมาตรการต่างๆที่ต้องผลักดันการปฏิบัติในเวลาข้างหน้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด