มติของกรมการเมืองเกี่ยวกับแนวทาง นโยบายการเป็นฝ่ายรุกในการเข้าร่วมการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 27 กันยายน เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ได้ลงนามประกาศใช้มติเกี่ยวกับแนวทาง นโยบายการเป็นฝ่ายรุกในการเข้าร่วมการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 
มติของกรมการเมืองเกี่ยวกับแนวทาง นโยบายการเป็นฝ่ายรุกในการเข้าร่วมการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง (vietnamplus)

มติระบุว่า  การเป็นฝ่ายรุกและความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 คือความต้องการที่จำเป็นและหน้าที่ที่มีความหมายเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเป็นพิเศษ เร่งด่วนและยาวนานของระบบการเมืองและสังคม มีความผูกพันกับกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่กว้างลึก มติตั้งเป้าหมายว่า ใช้โอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ควบคู่กับการปฏิบัติก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์และพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเข้มแข็ง พัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรคและแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ยกระดับคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคม รักษาความมั่นคง กลาโหมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยจนถึงปี 2025 ธำรงการอยู่ในกลุ่ม 3 ประเทศนำหน้าของอาเซียนด้านดัชนีนวัตกรรมระดับโลกหรือ GII  สร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ก้าวหน้าในระดับภูมิภาคอาเซียน เศรษฐกิจดิจิทัลคิดเป็นร้อยละเกือบ 20 ของจีดีพี ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี อยู่ในกลุ่ม 4 ประเทศนำหน้าของอาเซียนในการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตามการประเมินชของสหประชาชาติ มีตัวเมืองอัจฉริยะอย่างน้อย 3 แห่งในเขตเศรษฐกิจหลักของทั้งสามภาค

จนถึงปี 2030 ธำรงอันดับด้านดัชนี GII ในกลุ่ม 40 ประเทศชั้นนำของโลก เครือข่ายมือถือ 5G ครอบคลุมทั่วประเทศ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ด้วยค่าใช้จ่ายระดับต่ำ เศรษฐกิจดิจิทัลมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของ GDP ผลิตภาพแรงงานจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.5 ต่อปี เสร็จสิ้นการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส์ จนถึงปี 2045 เวียดนามกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตและการบริการอัจฉริยะ การทำธุรกิจสตาร์ทอัพและเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ที่นำหน้าของเอเชีย เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด