มูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำจะอยู่ที่ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030

(VOVWORLD) -นี่เป็น 1 ในเป้าหมายหลักในการประชุมวางยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานสัตว์น้ำจนถึงปี 2030 

หน่วยงานสัตว์น้ำตั้งเป้าไว้ว่า มูลค่าสัตว์น้ำจะมีส่วนร่วมร้อยละ 30 ต่อการขยายตัวของจีดีพีของหน่วยงานการเกษตร  ปริมาณสัตว์น้ำจะอยู่ที่ 10 ล้านตันต่อปีและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำจะอยู่ที่ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หน่วยงานสัตว์น้ำจะเน้นผลักดันการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างงานทำให้แก่แรงงาน 3.5 ล้านคน  ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับสถานประกอบการส่งออก การยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นปัจจัยเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ จัดทำนโยบายการส่งเสริมการจัดตั้งสถานประกอบการภาคเอกชนเพื่อลงทุนและใช้ประโยชน์จากแหล่งสัตว์น้ำ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด