มาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศต่างๆ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 10 เมษายน รัฐสภากัมพูชาได้อนุมัติร่างรัฐบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินระดับประเทศ รวม 12 ข้อ
มาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศต่างๆ - ảnh 1 นาย Viktor Orban นายกรัฐมนตรีฮังการี

ข้อที่ 3 ระบุว่า สามารถประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่ประชาชนได้รับอันตรายจากสิ่งต่างๆภายนอก การรักษาความปลอดภัยของประชาชนจากการแพร่ระบาด ปัญหาความวุ่นวายที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงแห่งชาติและความเป็นระเบียบทางสังคมและภัยธรรมชาติ ร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวจะยื่นเสนอให้วุฒิสภากัมพูชาพิจารณาอนุมัติก่อนถวายทูลเกล้าให้สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ลงพระปรมาภิไธย

ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 9 เมษายน นาย Viktor Orban นายกรัฐมนตรีฮังการีได้ประกาศขยายเวลาการปฏิบัติคำสั่งเคอร์ฟิวทั่วประเทศออกไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแม้กระทั่งในเทศกาลอีสเตอร์ ส่วนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กและบัลแกเรียก็ได้เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงเทศกาลอีสเตอร์เช่นกัน

ส่วนวุฒิสภาอิตาลีได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือสถานประกอบการและผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดด้วยเสียงสนับสนุน 142 เสียง เสียงคัดค้าน 99 เสียงและงดออกเสียง 4 เสียง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด