ยกระดับคุณภาพการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก

(VOVWORLD) - รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำหน่วยงานผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกได้สั่งให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่หลักเพื่อให้ปี 2019 งานด้านการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกของเวียดนามได้รับการผลักดันด้วยจิตใจแห่งการยกระดับคุณภาพการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างรอบด้าน กว้างลึก เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
ยกระดับคุณภาพการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ (vietnamplus) 

โดยกระทรวงและหน่วยงานต่างๆต้องผลักดันการวิจัย การประเมินและการพยากรณ์เกี่ยวกับปัญหาใหม่ๆของการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะแนวโน้มเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าและการลงทุนเพื่อใช้โอกาส ควบคู่กันนั้น ต้องจัดทำคู่มือข้อตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอตามหน่วยงานและด้านต่างๆ จัดทำฐานข้อมูลตามหน่วยงานและด้านต่างๆเกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกให้มีความสมบูรณ์ และจัดทำซอฟแวร์สำหรับใช้สื่อสารออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์คำมั่นผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกให้แก่สถานประกอบการ ท้องถิ่นและสมาพันธ์ต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด