ยกระดับคุณภาพของศูนย์การศึกษาชุมชน

(VOVworld) –  อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติรูปแบบศึกษาตลอดชีวิตในครอบครัว
ยกระดับคุณภาพของศูนย์การศึกษาชุมชน - ảnh 1
ขานรับสัปดาห์ ศึกษาตลอดชีวิต (Photo: Quangbinh)

(VOVworld) –  สมาคมส่งเสริมการศึกษาส่วนกลางเผยว่า จนถึงปัจจุบัน เวียดนามมีศูนย์การศึกษาชุมชนกว่า๑หมื่น๑พันแห่งซึ่งทำให้อำเภอเมืองและแขวงที่มีศูนย์การศึกษาชุมชนคิดเป็นร้อยละ๙๘ ศูนย์การศึกษาเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมผลักดันรูปแบบการศึกษา อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติรูปแบบศึกษาตลอดชีวิตในครอบครัว ตระกุลและชุมชน อีกทั้งตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของทุกเพศ ทุกวัยในรูปแบบ“ต้องการสิ่งใดเรียนสิ่งนั้น” ปี๒๐๑๔ มีผู้เข้าเรียนตามศูนย์การศึกษาชุมชน๑๕ล้านคน นายฝ่ามเต๊ตยอง อุปนายกและเลขาธิการสมาคมเผยว่า ในปี๒๐๑๕ ทางสมาคมจะมีแนวทางพัฒนาระบบศูนย์การศึกษาชุมชน๒แบบ นายยองกล่าวว่า“๑คือ ผนวกศูนย์การศึกษาชุมชนกับศูนย์วัฒนธรรมหรือสถานที่ฝึกอบรมอื่นๆประจำตำบลและแขวง ๒คือ ทางศูนย์จะเปิดชั้นเรียนประจำหมู่บ้านตำบลสำหรับตำบลที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และความหนาแน่นของประชากรอยู่ในอัตราต่ำ  ควบคู่กับการปฏิบัติรูปแบบต่างๆเป็นการนำร่อง สมาคมส่งเสริมการศึกษาสาขาท้องถิ่นต่างๆจะปฏิบัติดัชนีประเมินการศึกษาระดับตำบลตั้งแต่วันที่๒๕มกราคมปี๒๐๑๕”./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด