ยกระดับจิตสำนึกของชุมชนเพื่อมีส่วนร่วมลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ณ จังหวัดกว๋างบิ่ง สภากาชาดส่วนกลางเวียดนามได้จัดพิธีขานรับวันลดภัยพิบัติสากล 13 ตุลาคม
ยกระดับจิตสำนึกของชุมชนเพื่อมีส่วนร่วมลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ - ảnh 1 ภาพของการประชุม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวก็เพื่อยกระดับจิตสำนึกของสำนักงาน องค์การ เจ้าหน้าที่และประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ผลักดันการประสานงานระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆในการรับมือภัยธรรมชาติและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย เหงวียนหายแอง รองประธานและเลขาธิการสภากาชาดเวียดนามได้เรียกร้องให้สภากาชาดทุกระดับ เจ้าหน้าที่และประชาชนปฏิบัติหน้าที่หลัก มีส่วนร่วมลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เป็นฝ่ายรุกในการให้คำปรึกษาและปฏิบัติตามมติของพรรคและกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านมนุษยธรรมและขบวนการต่างๆของสภากาชาด เปลี่ยนแปลงใหม่ๆและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่และการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับทักษะความสามารถในการปรับตัวของประชาชน โดยเฉาพะ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด