ยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารและการใช้ที่ดินฟาร์มเกษตรและพื้นที่ปลูกป่า

(VOVworld) - การปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการใช้ที่ดินฟาร์มเกษตรและ พื้นที่ปลูกป่าภาครัฐระยะปี 2004-2014 เป็นประเด็นที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในการประชุมครั้งที่ 10 รัฐสภาสมัยที่ 13เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน

ยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารและการใช้ที่ดินฟาร์มเกษตรและพื้นที่ปลูกป่า - ảnh 1
(Photo: cird.org.vn)

(VOVworld) - การปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการใช้ที่ดินฟาร์มเกษตรและพื้นที่ปลูกป่าภาครัฐระยะปี 2004-2014 เป็นประเด็นที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในการประชุมครั้งที่ 10 รัฐสภาสมัยที่ 13เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  ซึ่งได้รับการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์เวียดนามให้ประชาชนทั่วประเทศได้ติดตาม
ในการนี้ บรรดาผู้แทนรัฐสภาได้ยํ้าว่า จำเป็นต้องมีมาตรการที่แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการใช้ที่ดินฟาร์มเกษตรและพื้นที่ปลูกป่าภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นาง เหงวียนทูแอง ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดเลิมด่งได้เผยว่า “ต้องทำการตรวจสอบที่ดินตามจังหวัด และนครต่างๆในทั่วประเทศ วิเคราะห์สาเหตุของการขาดแคลนที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและที่ดินสำหรับการผลิตเกษตรในท้องถิ่นต่างๆ ทำการเวนคืนที่ดินที่ถูกนำไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และขาดประสิทธิภาพและต้องมีการลงโทษบุคคลและท้องถิ่นที่ใช้ที่ดินไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และขาดประสิทธิภาพอย่างเข้มงวด”
บรรดาผู้แทนรัฐสภายังเผยว่า ต้องผลักดันการประชาสัมพันธ์นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน นอกจากนี้ ต้องปรับปรุงกลไกการบริหาร กำหนดความรับผิดชอบ การมอบหมายหน้าที่ให้แก่ท้องถิ่นต่างๆในการบริหารและใช้ที่ดิน รวมทั้งมีนโยบายเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนด้านการเกษตรมากขึ้น
ก่อนหน้านั้น ในช่วงเช้า รัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบมติเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2016 โดยในปี 2016 เวียดนามจะยังคงปรับปรุงเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พยายามบรรลุจีดีพีที่ร้อยละ 6.7 เพิ่มมูลค่าการส่งออกร้อยละ 10และอัตราจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 5.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด