ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัสดุก่อสร้างของเวียดนามและแนวทางจนถึงปี 2050

(VOVWORLD) -รองนายกรัฐมนตรี จิ๋งดิ่งหยุงได้ลงนามอนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาวัสดุก่อสร้างของเวียดนามในช่วงปี 2021-2030 และแนวทางจนถึงปี 2050 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็เพื่อพัฒนาหน่วยงานอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุการก่อสร้างให้ทันสมัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ มีทักษะความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศ ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง จำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นทรัพยากรแร่ธาตุในการผลิต ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้เสนอ 7 มาตรการปฏิบัติได้แก่ การเสร็จสิ้นการจัดทำกลไกและนโยบาย การใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ผลักดันการวิจัยและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผลักดันการจำหน่ายวัสดุการก่อสร้างภายในประเทศและการส่งออก การฝึกอบรม การยกระดับคุณภาพของแหล่งบุคลากรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด