ยารักษาโรคที่ผลิตภายในประเทศจะถูกใช้ในโรงพยาบาลส่วนกลางในสัดส่วนร้อยละ 22 ในปี 2020

(VOVWORLD) - ยารักษาโรคที่ผลิตภายในประเทศจะถูกใช้ในโรงพยาบาลส่วนกลางในสัดส่วนร้อยละ 22 ในปี 2020 นี่คือข้อมูลที่ถูกเปิดเผยในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติโครงการ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้ยาเวียดนาม” ที่ จัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 18 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย

หลังการปฏิบัติโครงการ“ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้ยาเวียดนาม”ในตลอด 5ปี ยารักษาโรคที่ผลิตภายในประเทศสามารถตอบสนองมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 27 รายการ โดยเฉพาะมีผลิตภัณฑ์ยา 652 ชนิดที่มีประสิทธิภาพรักษาโรคได้เหมือนกับยาต้นแบบ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการผลิตยาภายในประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศบัญชียาที่ผลิตภายในประเทศ 640 ชนิดที่สามารถนำไปรักษาโรค มีราคาที่ย่อมเยาและเวียดนามมีศักยภาพในการผลิต ซึ่งนี่เป็นโอกาสเพื่อให้สถานประกอบการภายในประเทศยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดและสามารถแข่งขันกับยำรักษาโรคที่นำเข้าจากต่างประเทศ นาย หวูต๊วนเกื่อง อธิบดีกรมบริหารเภสัชภัณฑ์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้เผยว่า ในเวลาข้างหน้า จะจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการในการจำหน่ายและขยายตลาด

โอกาสนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์รางวัล “ดาวทองยาเวียดนาม”ครั้งที่ 2 และพิธีสดุดีเครื่องหมายการค้า 100 รายการในโอกาสวันแพทย์เวียดนาม 27 กุมภาพันธ์ ปี 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด