ยูเอ็นเอฟพีเอชื่นชมการที่เวียดนามได้ประกาศยุทธศาสตร์เกี่ยวกับประชากรถึงปี 2030

(VOVWORLD) -นี่คือคำยืนยันของนาง นาโอมิ คีตะฮาระ ตัวแทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำเวียดนามหรือยูเอ็นเอฟพีเอ ในการพบปะหารือกับนาย เลเติ๊นหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนาม ณ กรุงฮานอยเมื่อบ่ายวันที่ 25 ที่ผ่านมา

นาง นาโอมิ คีตะฮาระ ได้ชื่นชมนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่ได้อนุมัติยุทธศาสตร์เกี่ยวกับประชากรแห่งชาติ โดยระบุว่า ประชากรสูงอายุคือปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข นั่นถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก ยูเอ็นเอฟพีเอและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆประจำเวียดนามกำลังร่วมมือเพื่อปฏิบัติเนื้อหาต่างๆในยุทธศาสตร์ดังกล่าว            “ปัจจุบันนี้ไอแอลโอ ยูนิเซฟ ยูเอ็นเอฟพีเอ กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมและกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามกำลังหารือเกี่ยวกับโครงการร่วมเพื่อคุ้มครองทางสังคม โดยเน้นถึงปัญหาประชากรสูงอายุ ดิฉันขอชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและรอบด้านระหว่างยูเอเอฟพีเอกับกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนาม โดยเฉพาะในด้านสำคัญๆ เช่น การต่อต้านการทารุณกรรมบนพื้นฐานของความเสมอภาคทางเพศ แก้ไขปัญหาการเลือกเพศทารกและแก้ปัญหาผู้สูงอายุ”

ยุทธศาสตร์ประชากรเวียดนามถึงปี 2030 ตั้งเป้าหมายว่า จะธำรงอัตราการคลอดบุตร การรักษาความสมดึลทางเพศแบบธรรมชาติ การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุ การกระจายของประชากรให้เหมาะสม ยกระดับคุณภาพของประชากรเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนของประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด