รัฐบาลอนุมัติแผนการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์

(VOVWORLD) -รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติแผนการโดยรวมเกี่ยวกับการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติระยะปี 2021 –2025 

แผนการดังกล่าวมีเป้าหมายพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบการและชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ ผลักดันการพัฒนตลาดทั้งภายในและต่างประเทศและการส่งออก ลดช่องว่างระหว่างเมืองใหญ่กับท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับการค้าออนไลน์  การสร้างสรรค์ตลาดออนไลน์ที่มีส่วนร่วมผลักดันการผลิตและจำหน่ายสินค้าเวียดนาม เป็นต้น

เพื่อปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว แผนการนี้ได้ระบุ 6 มาตรการได้แก่ การปรับปรุงกลไกและนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาหน่วยงานต่างๆในสภาวการณ์เศรษฐกิจใหม่ เพิ่มทักษะความสามารถในการบริการ การต่อต้านการทุจริตด้านการค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด