รองนายกรัฐมนตรีลาวให้การต้อนรับคณะปฏิบัติงานคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือเวียดนาม

(VOVWorld) – คณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือเวียดนามกับคณะกรรมการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของรัฐบาลลาวได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความร่วมมือในปีที่ผ่านมา ความสะดวก อุปสรรคและประสิทธิภาพของความร่วมมือในการขจัดความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่สถานที่เป้าหมายในจังหวัดชายแดนทั้งสองประเทศ 
รองนายกรัฐมนตรีลาวให้การต้อนรับคณะปฏิบัติงานคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือเวียดนาม - ảnh 1
รองนายกรัฐมนตรีลาวให้การต้อนรับคณะปฏิบัติงานคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือเวียดนาม

(VOVWorld) – ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำประเทศลาวรายงานว่า เช้าวันที่๔มิถุนายน ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ท่านอาซาง ลาวลี สมาชิกกรมการเมืองพรรคและรองนายกรัฐมนตรีลาวได้ให้การต้อนรับคณะปฏิบัติงานคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือเวียดนามนำโดยนายBùi Thanh Thuรองหัวหน้าคณะกรรมการโดยได้ชื่นชมการเยือนและปฏิบัติงานของคณะและยืนยันว่า เขตตะวันตกเฉียงเหนือเวียดนามมีสถานะยุทธศาสตร์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง มีพี่น้องชนกลุ่มน้อยที่หนาแน่นและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดสนิทสนมกับประชาชนชนเผ่าต่างๆของลาว ในเวลาที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการได้ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของรัฐบาลลาวในการประชาสัมพันธ์แนวทาง นโยบายของสองพรรค สองรัฐ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโครงการต่างๆมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตชายแดนของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนา รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ ทำนุบำรุงสัมพันธไมตรีพิเศษระหว่างสองประเทศ รองนายกรัฐมนตรีอาซาง ลาวลี ยังแสดงความประสงค์ว่า ทั้งสองฝ่ายควรส่งเสริมผลงานที่ได้ประสบมา มีส่วนร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์พิเศษเวียดนามลาวให้นับวันยิ่งพัฒนาอย่างยั่งยืนตามส่วนลึก นายBùi Thanh Thuได้ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีลาวที่ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น และรายงานให้รองนายกรัฐมนตรีลาวรับทราบเกี่ยวกับผลของการเจรจาระหว่างสองฝ่าย วางแนวทางและมาตรการร่วมมือในเวลาที่จะถึง ทั้งสองฝ่ายจะขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เป็นที่ปรึกษาให้แก่รัฐบาลของทั้งสองประเทศเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การลงทุนสร้างสรรค์กลุ่มหมู่บ้านที่เข้มแข็งมั่นคงในทุกด้าน เสนอนโยบายดึงดูดการลงทุนในด้านที่เป็นเป้าหมาย ทำความเข้าใจถึงสถานการณ์การที่เป็นจริงในชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนชนเผ่าที่อยู่เลียบตามบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ยุยงส่งเสริมก่อความแตกแยกกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความสัมพันธ์พิเศษระหว่างเวียดนามกับลาว  
ก่อนหน้านั้น ในที่ประชุมเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือในการขจัดความยากจนระหว่างคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือเวียดนามกับคณะกรรมการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของรัฐบาลลาว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความร่วมมือในปีที่ผ่านมา ความสะดวก อุปสรรคและประสิทธิภาพของความร่วมมือในการขจัดความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่สถานที่เป้าหมายในจังหวัดชายแดนทั้งสองประเทศ นายเม็กพันลัก รองหัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของรัฐบาลลาวได้ชื่นชมความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสองประเทศในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะ จังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกัน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านสาธารณสุข และเข้าถึงไฟฟ้าจากเครือข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ พี่น้องประชาชนชนกลุ่มน้อยตามบริเวณชายแดนทั้งสองประเทศได้รับการศึกษา ประชาสัมพันธ์แนวทาง นโยบายของพรรคและรัฐทั้งของเวียดนามและลาว ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า จะผลักดันโครงการนโยบายสังคม  ยกระดับประสิทธิภาพ และค้ำประกันการดำเนินโครงการร่วมมือที่ได้วางไว้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ./.

Quốc Khánh Đặng Thủy ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำประเทศลาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด