รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งห์เหวะหารือข้อราชการกับผู้บริหารจังหวัดดั๊กลัก

(VOVWORLD) -เช้าวันที่15กันยายน ณ นครบวนมาถวด นายเวืองดิ่งห์เหวะ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะปฏิบัติการส่วนกลางได้ประชุมหารือกับผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปฏิบัติมติต่างๆของส่วนกลางในการพัฒนาการเกษตรและชนบทใหม่
รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งห์เหวะหารือข้อราชการกับผู้บริหารจังหวัดดั๊กลัก - ảnh 1

รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งห์เหวะได้กล่าวว่า จังหวัดดั๊กลักปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพบริษัทด้านการเกษตรและป่าไม้ต่างๆให้สอดคล้องกับมติที่30ของกรมการเมืองได้เป็นอย่างดี แต่ขณะเดียวกันก็เสนอให้ทำการตรวจสอบพื้นที่การเกษตรในท้องถิ่นเพื่อผลักดันแผนการใช้ที่ดินการเกษตรสำหรับการผลิตให้ตรงเป้าหมายและเหมาะสม สำหรับแนวทางการพัฒนาของจังหวัดในปีต่อๆไป รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าดั๊กลักเป็นท้องถิ่นยุทธศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเป็นเมืองเอกของเขตที่ราบสูงเตยเงวียนโดยอาศัยจุดแข็งด้านการผลิตเกษตรควบคู่กับอุตสาหกรรมแปรรูป การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด