รองนายกรัฐมนตรี จิ่งดิ่งหยุง เป็นประธานการประชุมป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลซึมในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) - วันที่ 3 มกราคม ณ จังหวัดเบ๊นแจ รองนายกรัฐมนตรี จิ่งดิ่งหยุงได้เป็นประธานการประชุมป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลซึมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การผลิตเกษตรและการใช้ชีวิตของประชาชนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงปี 2020
รองนายกรัฐมนตรี จิ่งดิ่งหยุง เป็นประธานการประชุมป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลซึมในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง - ảnh 1

รองนายกรัฐมนตรี จิ่งดิ่งหยุง เป็นประธานการประชุมป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลซึมในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (Photo VGP)

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม รองนายกรัฐมนตรี จิ่งดิ่งหยุง ได้กำชับว่า เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเป็นอู่ข้าวที่อุดสมบูรณ์ มีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงด้านอาหารของประเทศแต่ก็ต้องรับมือความท้าทายต่างๆ ดังนั้น ทางการท้องถิ่นต้องมีมาตรการรับมือ โดยเฉพาะการรับมือปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลซึม            “หน้าที่ของเราในเวลาข้างหน้าคือ ต้องให้การดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ไม่ปล่อยให้ครอบครัวใดขาดแคลนน้ำ ไม่ปล่อยให้เกิดโรคระบาดจากเหตุภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ ทางการทุกระดับต้องเป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อค้ำประกันแหล่งน้ำประปาให้แก่ประชาชน มีมาตรการกักเก็บน้ำจืดและกรองน้ำเค็ม ขยายเครือข่ายจัดสรรน้ำประปาไปยังเขตชนบทใกล้เคียงเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด