รองประธานประเทศดั่งถิหงอกถิ่งเข้าร่วมพิธีแรกนาขวัญในจังหวัดนามดิ่ง

(VOVworld) - นาง ดั่งถิหงอกถิ่ง รองประธานประเทศได้เข้าร่วมพิธีแรกนาขวัญ – สร้างสรรค์ชนบทใหม่ ณ ตำบลยาวเตี๊ยน อำเภอยาวถวี๋ จังหวัดนามดิ่ง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดผลักดันการผลิตและขบวนการแข่งขันรักชาติ

รองประธานประเทศดั่งถิหงอกถิ่งเข้าร่วมพิธีแรกนาขวัญในจังหวัดนามดิ่ง - ảnh 1
การแข่งปลูกข้าวเร็ว (Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นาง ดั่งถิหงอกถิ่ง รองประธานประเทศได้เข้าร่วมพิธีแรกนาขวัญ – สร้างสรรค์ชนบทใหม่ ณ ตำบลยาวเตี๊ยน อำเภอยาวถวี๋ จังหวัดนามดิ่ง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดผลักดันการผลิตและขบวนการแข่งขันรักชาติ อีกทั้งอนุรักษ์ เชิดชูและส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนาม ในการนี้ นาง ฝ่ามถิยุง นายกสมาคมเกษตรกรตำบลยาวเตี๊ยน อำเภอยาวถวี๋ได้เผยว่า“ตำบลยาวเตี๊ยนมีครอบครัวร้อยละ 75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจัดพิธีแรกนาขวัญในต้นปีใหม่นี้เป็นการตั้งความหวังว่า การเก็บเกี่ยวจะได้ผลดีและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การผลิต ตลอดจนส่งเสริมการปลูกข้าวในท้องถิ่น”
โอกาสนี้ ได้มีการจัดการแข่งปลูกข้าวเร็ว การจัดพิธีมอบของขวัญ 50 ชุดให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่มีผลการเรียนดี พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ 1 ตันและของขวัญให้แก่เกษตรกรและครอบครัวที่มีฐานะยากจนและสมาชิกสมาคมเกษตรกรในอำเภอยาวถวี๋.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด