รองประธานประเทศดั่งถิหงอกถิ่งให้การต้อนรับนายวิไลวง บุ๊ดด่าคำ ประธานสมาคมมิตรภาพลาว-เวียดนาม

(VOVWORLD) - ในกรอบการเยือนประเทศลาวอย่างเป็นทางการ เมื่อเช้าวันที่ 21 มิถุนายน ณ กรุงเวียงจันทน์  นาง ดั่งถิหงอกถิ่ง รองประธานประเทศได้ให้การต้อนรับนาย วิไลวง บุ๊ดด่าคำ ประธานสมาคมมิตรภาพลาว-เวียดนาม หัวหน้าคณะกรรมาธิการดูแลการคลัง งบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดินของรัฐสภาลาว

นาง ดั่งถิหงอกถิ่ง ได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐเวียดนามอำนวยความสะดวกให้แก่สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ลาวในการประสานงานกับสมาคมมิตรภาพลาว-เวียดนามส่งเสริมบทบาท กระชับความร่วมมือและการพบปะสังสรรค์ระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า ในเวลาข้างหน้า ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสามัคคีพิเศษเวียดนาม-ลาวให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนทั้ง 2 ประเทศ

บ่ายวันเดียวกัน รองประธานประเทศดั่งถิหงอกถิ่งและคณะฯได้เดินทางไปเยือนแขวงหลวงพระบาง โดยในการให้การต้อนรับนาย Khamkhan Chanthavisuc เลขาธิการพรรคสาขาและผู้ว่าการแขวงหลวงพระบาง รองประธานประเทศดั่งถิหงอกถิ่งได้ยืนยันว่า บนเจตนารมณ์ของการให้ความสำคัญและให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ พรรคและรัฐเวียดนามอำนวยความสะดวกด้านกลไกและนโยบายเพื่อกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงระหว่างจังหวัดต่างๆของเวียดนามกับแขวงหลวงพระบาง  ส่วนนาย Khamkhan Chanthavisuc ได้แจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมของแขวงฯ และแสดงความประสงค์ว่า จะผลักดันความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับท้องถิ่นต่างๆของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด