รำลึกวันคนพิการเวียดนาม

(VOVworld) – วันที่ 18 เมษายนเป็นวันคนพิการเวียดนามซึ่งเป็นโอกาสเพื่อให้องค์กร สหภาพแรงงาน สมาคมและสังคมแสดงความสนใจ ร่วมแบ่งเบาและให้การช่วยเหลือคนพิการ

รำลึกวันคนพิการเวียดนาม - ảnh 1
คนพิการมีโอกาสมากขึ้นในการทำงานเพื่อชีวิตที่มั่นคง

(VOVworld) – วันที่ 18 เมษายนเป็นวันคนพิการเวียดนามซึ่งเป็นโอกาสเพื่อให้องค์กร สหภาพแรงงาน สมาคมและสังคมแสดงความสนใจ ร่วมแบ่งเบาและให้การช่วยเหลือคนพิการ รวมทั้งเยาวชนผู้พิการ โดยเฉพาะการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาและรับคนพิการเข้าทำงานเพื่อช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจและความมุ่งมั่นมากขึ้นเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตและปรับตัวเข้ากับสังคม
ส่วนตามจังหวัดและนครต่างๆทั่วประเทศก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่คนพิการ เช่น ตลาดแรงงานเพื่อช่วยให้คนพิการปรับตัวเข้ากับสังคม รายการนาฏศิลป์และกีฬาสำหรับคนพิการ แนะนำผลิตภัณฑ์จากฝีมือการผลิตของคนพิการ มอบของขวัญให้แก่คนพิการและเด็กกำพร้าที่ยากจน

ที่นครเกิ่นเทอ สมาคมคนพิการนครได้จัดการพบปะสังสรรค์และมอบหนังสือชมเชยให้แก่คนพิการที่มีผลงานดีเด่นในกิจกรรมของสมาคมและพยายามฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อพัฒนาชีวิต นางออนทิห่งยาน ที่ได้รับหนังสือชมเชยได้กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากเมื่อได้รับหนังสือชมเชย ดิฉันเป็นคนพิการแต่ไม่ถูกสังคมเลือกปฏิบัติซึ่งสิ่งนี้ได้สร้างความมั่นใจให้แก่เราทุกคนในการปรับตัวเข้ากับสังคม”โอกาสนี้ได้มีการมอบของขวัญ30ชุดให้แก่คนพิการ

ที่จังหวัดกว๋างบิ่ง สถานประกอบการที่กำลังประกอบธุรกิจในจังหวัดได้มอบของขวัญพร้อมเงิน120ล้านด่งให้แก่สมาคมคนพิการจ. นายฝามวนบิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทหารทุพพลภาพและสังคมจ.กว๋างบิ่งกล่าวว่า ได้มีการพัฒนากระบวนการดูแลเอาใจใส่คนพิการในท้องถิ่นและเชื่อมโยงสมาคมคนพิการกับหน่วยงานอื่นๆทำการฝึกสอนอาชีพและอำนวยเงื่อนไขให้คนพิการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและมีชีวิตที่มั่นคง./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด