ลาวประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

(VOVworld) - ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จูมมะลี ไซยะสอน ได้เซ็นกฤษฎีกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขได้รับการอนุมัติในประชุมรัฐสภาลาวครั้งที่ 10 สมัยที่ 7.

ลาวประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ - ảnh 1
ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จูมมะลี ไซยะสอน (Photo: Yonhap/TTXVN)

(VOVworld) - ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จูมมะลี ไซยะสอน ได้เซ็นกฤษฎีกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขได้รับการอนุมัติในประชุมรัฐสภาลาวครั้งที่ 10 สมัยที่ 7 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 2 ของลาวตั้งแต่ฐธรรมนูญฉบับแรกได้รับการประกาศใช้เมื่อปี 1991 ถ้าเทียบกับฉบับแก้ไขในปี 2003 รัฐธรรมนูญฉบับปี 2015 ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเพิ่ม 3 หมวด 21 มาตรา ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 14 หมวด 119 มาตรา ประกาศของรัฐสภาลาวระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอดคล้องกับนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวและวิศัยทัศน์พัฒนาประเทศถึงปี 2030 อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของประชาชนลาวที่จะพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาภายในปี 2020.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

Khanthida

อยากได้ข้อมูน

ข่าวอื่นในหมวด