วันที่12สิงหาคม เปิดประชุมครั้งที่36คณะกรรมการสามัญสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) -สำนักรัฐสภาได้ออกประกาศแจ้งกำหนดการเปิดประชุมครั้งที่36คณะกรรมาธิการสามัญรัฐสภาระหว่างวันที่12-16สิงหาคม ณ กรุงฮานอย โดยประธานสภาฯเหงวียนถิกิมเงินเป็นประธานเปิดประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ในรอบนี้คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติจะพิจารณาแสดงความเห็นต่อปัญหาต่างๆที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของร่างกฎหมาย5ฉบับได้แก่ กฎหมายการตรวจเงินแผ่นดินฉบับแก้ไข กฎหมายตลาดหุ้นฉบับแก้ไข กฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข กฎหมายกองกำลังสำรอง กฎหมายหอสมุด ตลอดจนจะพิจารณาร่างมติอธิบายบางมาตราของกฎหมายการวางผัง. 

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด